Aurembaix d'Urgell

( 1196 - Balaguer 1231 ), comtessa d'Urgell (1209-1231).
Darrera comtessa d'Urgell de la primera estirp.
Filla d'Ermengol VIII i Elvira de Subirats. Òrfena de pare el 1209, heretà el comtat el 1220 en morir la seva mare. El seu nom figura, en català i no en llatí, en monedes del comtat. Era casada des del 1212 amb Álvaro Pérez, castellà, i residia a Toledo, però el 1228, anul·lat el matrimoni, reivindicà, contra Guerau de Cabrera, el comtat davant Jaume I, de qui havia estat promesa abans del seu casament. El rei desallotjà Cabrera del comtat i celebrà (1228) un contracte de concubinatge amb Aurembiaix. Si aquesta premoria sense fills, Jaume I heretaria el comtat. El contracte no tingué efecte, i Aurembiaix, amb consentiment del rei, es casà amb l'infant Pere de Portugal (1229) i morí dos anys més tard, sense fills.

Extret d'enciclopèdia.cat. i Wikipèdia.