CASANOVES

RAFAEL DE CASANOVA I COMES (Moià 1660-Sant Boi del Llobregat 1743)
Polític i patriota català que va ser l’últim Conseller en Cap de la ciutat de Barcelona . Prepara la revolta antiborbònica de la ciutat amb el cap militar Antoni de Villarroel. L’Onze de Setembre de 1714 comandà un exèrcit cívico-militar sota la consigna de resistir fins a la mort, Bandera Negra. Durant l’atac final de les tropes Castellano-Franceses fou ferit i donat per mort, fet que aprofitar per ocultar-se de la repressió derivada de la derrota.